منابع آزمون زبان انگلیسی

منابع آزمون زبان انگلیسی, منابع زبان انگلیسی, منابع آزمون زبان انگلیسی, منابع آزمون زبان, منابع ازمون زبان انگلیسی, منابع ازمون زبان انگلیسی, منابع کنکور زبان انگلیسی, منابع کنکور زبان انگلیسی

منابع آزمون زبان انگلیسی

منابع آزمون زبان انگلیسی, منابع زبان انگلیسی, منابع آزمون زبان انگلیسی, منابع آزمون زبان, منابع ازمون زبان انگلیسی, منابع ازمون زبان انگلیسی, منابع کنکور زبان انگلیسی, منابع کنکور زبان انگلیسی

منابع آزمون زبان انگلیسی, منابع زبان انگلیسی, منابع آزمون زبان انگلیسی, منابع آزمون زبان, منابع ازمون زبان انگلیسی, منابع ازمون زبان انگلیسی, منابع کنکور زبان انگلیسی, منابع کنکور زبان انگلیسی

آخرین نظرات
  • ۲۷ آبان ۹۶، ۱۰:۵۹ - ناشناس
    thanks
  • ۱
  • ۰

Resources Assay for Arabic Language and Literature at the University of the Free and University of. Code 2110 

PhD in Arabic Language and Literature Exam Resources Global free

Associate professors of Arabic language and literature on the recommendation of Amir Kabir 

Arabic Language and Literature Phd Exam Resources If properly selected, the first step is to take the path to passing Ph.D. in Arabic Language and Literature, so specialist departments for Amir Kabir's assessment to facilitate the availability of Ph.D. Ph.D. candidates, Ph.D. Resources, and Literature Resources. Arabs have been compiled so that volunteers can do this even if they themselves want to source their resources independently. Volunteers are advised to use the training packages (books and pamphlets required) for each discipline (for the following reasons), but if they insist on providing resources, it is recommended that, along with the resources provided, reference, advice and The graduate degree program (PhD) provides Amir Kabir's methodology, which provides them with a planning method that can maximize the use of the minimum time.

Are reading reference books for Arabic Language and Literature Ph.D. 

While reading reference books, although it is very useful and necessary, there are some disadvantages for preparing for the doctoral exam, which we will mention below: 
1) The volume of this type of books is not appropriate for the test due to their useful content, since reference books focus on teaching concepts, proving cases and sometimes bringing unnecessary material and the number of questions with answers is low for practicing students. And sometimes they put the answer to the reader. 
2) In this type of book, there are no quick and fast test methods to answer the doctoral exam questions. 
3) The contents of some of these books seem to be inaccurate due to the selective translation, and the reader can not communicate with the book. 
The reasons above and some other reasons make it necessary for us to study a comprehensive and good book. Of course, a good book should be completely in line with the reference books by eliminating their negative points, and students should not remove reference books from their minds. 
Amir Kabir's Sensei Publishing House has delivered books of various disciplines in the country for the acceptance of volunteers in the Ph.D. exam, which has been widely welcomed by students. The collection of these books is compiled in the doctoral packages for each discipline, and all these books are compiled by taking into account the source of the test and the various reference books for each lesson. Which have the following characteristics:

Arabic Language and Literature PhD Exam Dictionaries: 

In this type of book, for each lesson, a book is provided including step-by-step instruction in simple language with examples and tests provided during training. In the Institute's educational books, the unnecessary material is avoided and a summary of what is required by the volunteer is presented, and wherever there are test methods available to answer the tests. After training the contents of each chapter, the classified classifications of previous years related to that chapter, along with an explanatory response and self-test, are included with the key answer so that the student after the training content, all the tests of previous years related to that chapter To review. 
Doctor's books Amir Kabir's assessment, given their highly professional and scientific structure, and the need for students, require volunteers to look at other books. Certainly, the abundance of tests, simple and fluid teaching, and the up-to-date books are one of the hallmarks of Amir Kabir's books.

Significant features of the Arabic Language and Literature Curriculum for measuring Amir Kabir 

Amir Kabir's pamphlets have been compiled by senior executives from previous years and contain useful content and tips that save time for volunteers. Many volunteers, having seen the volume and variety of reference books, are worried about how to select the subject and the time for their study, so the volume sheets of Amir Kabir are in addition to the materials compiled by the top performers, have an advanced content, and a comprehensive source, A complete and yet concise summary that addresses your need for any book or any other source. 
Another advantage of the Amir Kabir training package is the ability to receive edited pamphlets without having to pay the reseller by paying. In other words, if the pamphlet is edited even one day after your purchase, you can get the new version free of charge from the institution.

PhD in Arabic Language and Literature Exam Resources Global free

Following the trends of PhD studies in Arabic language and literature are:

Arabic language and literature


Associate professors of Arabic language and literature resources - Academic talent resources 

1- A talent and readiness book for management specialty (2 volumes), Ahmad Sedaghat, Payam-e Danesh Publication. 
2. Talent and Academic Readiness Book, Houshang Abbas Fam, Publishing Road. 
3- The book of talent and readiness of the specialty of management, mystical, aslani, ghaffarzadeh, publishing aqn zan. 
4. Book of Excellence and Academic Preparedness, GMAT 2011, Majid Habibi, Publisher. 
5- The Talent and Academic Readiness Book for Management, Hadi Mashhah, Mohammad Vakili, Culture Library Publications. 
6- Talent and Academic Readiness Booklet for Management, Ahmad Sedaghat. 
7. Booklet of talent and special education degree in management, mysticism. 
8. Talent and Academic Readiness Specialty in Management, Mohammad Vakili. 
9. Online solicitation of 100 solving problems Ph.D. Student, Hadi Mashhah, Mohammad Vakili, Culture Library Publishing. 
10- Examples of Ph.D. questions from Sharif University of Technology, Amirkabir and Tehran. 
11- Educational talent leaflet, Sharif University of Technology. 
12. Educational Talent Leaf, Amirkabir University of Technology. 
13. Educational Talent Leaf, University Jihad of Tehran University. 
14- Educational booklet of Amir Kabir Supplementary Institute. 
15- The Amir Kabir Student Awareness Booklet, which is taken from most of the above resources. 


Associate professors of the Arabic language and literature literature sources

1- The Holy Qur'an. 
2- Nahj al-Fahdah book. 
3- Book of Nahj al-Balaghah. 
4- Book of General Sa'di by Correction of Gholam Hossein Yousefi, Publishing Ahayak Book. 
5- Book of Marzban of Letter, with the efforts of Khalil Khatib leader, Safi Alishah Publications. 
6. Book of Behagi History with the Excellence of Khalil Khatib Leader, Sokhan Publishing. 
7- The book of Arabic literature by Keelah and Damna with the efforts of Dr. Mohammad Hasan Taqiyah, Qom University Press. 
8- The book of Fareed al-Udib, Common Proverbs in Arabic to Ahaqraf Amir Shahed, Publishing Jihad University of Isfahan. 
9. Comprehensive book on Arabic literature of Persian literature, compilation by Dr. Mohammad Hossein Bayat, Shaheed Beheshtian Publishing House. 
10. Books of Arabic Literature by Naser Hosseini, Behinagar Publishing. 
11. The pamphlets of the old and new prose and modern texts of the University of Tehran. 
12- Analytical textbook of Amir Kabir Supplementary Institute. 
13- The Amir Kabir Measurement Analysis Handbook is based on most of the above resources


Assigned Resources for Ph.D. in Arabic Language and Literature - Sources of Linguistics

1- Al Arabiya Book, Compilation of Rashid Sharon, Mythological Publications. 
2- The book of translation and alphabet narration of al-Arabiya: The only part, Compilation of Rashid Sharon, Translator Seyyed Ali Hosseini, Daral Alam Publications. 
3- Comprehensive book on Arabic literature of Persian literature, compilation by Dr. Mohammad Hossein Bayat, Shaheed Beheshtian Publishing House. 
4- Book of Thousand and Thousand Classified Classes of Arabic Linguistics (Al-Arabiya + Al-Duraz Al-Arabiya), Compilation of Ali Zaigami and Habib Keshavarz, Faghihahi Publications. 
5- Book of the description of Ibn'Aqil Ali al-'Alfiya ibn Malik (volumes 1 and 2), compilation of Abdullah bin Abdulrahman ibn Aqil, Dar al-Ghadir publications. 
6- Collection of questions of Arabic grammar and grammar, compiled by Hamid Abedi Firoozjayi, Transparency Publishing. 
7. Practical Rules of Arabic Language, Compilation by Dr. Fazlollah Mirghaderi and Dr. Zahra Riahi Land, Shiraz University Press. 
8- Syntax for Student, Compilation by Seyyed Mohammad Radmanesh, Publishing to Publishing. 
9. Book of Ibn'Aqil on Elia Ibn Malik, Compilation by Dr. Seyed Hamid Tabibian, Amir Kabir Publishing. 
10. Arabic Arabic pamphlet of Tehran University. 
11. Arabic language and literature pamphlet of the Amir Kabir Supplementary Institute. 
12. The Arabic language and literature pamphlet of Amir Kabir, taken from most of the above sources.


Arabic Language and Literature Phd Languages ​​Resources - Language skills resources

1- The book of Varashat al-Ta'raib, authored by Adnan Tahmasebi and Seyyed Ala'-Naghizadeh, Tehran University Press. 
2- Book of translation workshop, compilation by Seyyed Alaa Naghizadeh, Imam Khomeini Institute of Education and Research. 
3- Book of Sadi Al-Hayah (Al-Rahma Al-Mutoosh and Al-Alaia), Compilation by Massoud Fakri, Language Center of Iran. 
4- Book of Qala Vila Taghl, Compilation of Mostafa Jawad, Dalhadi Publishing. 
5- Booklet of language skills of Tehran University.


Associate Professors of Arabic Language and Literature - Resources of Rhetoric Science

1- Jehebar Al-Balaghe Book (volumes 1 and 2), compilation of Seyed Ahmad Hashemi, translator of Hassan Erfan, Raghat Publishing. 
2- The Book of Al-Balagh Al-Wawa Sayyed, Compiled by Ali Jazem and Mostafa Amin, Elham Publications. 
3. The Book of Rhetoric: Excellence and Expression, Compilation of Hassan Anwari, Fatemi Publishing. 
4- Book of Rhetoric Science (Islamic theology and theology), Compilation by Yadollah Nasirian, Payame Noor University Press. 
5- The book of rhetoric and intervals of the Quran, compiled by Javad Taherkhani, Jahad Publication, Tehran University. 
6- The book of the science of al-Balaghahi fi al-Badiyah and al-Abraf and al-Qafiyyah, compiled by Abazar Abbasi, Publications. 
7- Book of Arabic Language Testing, Compilation of Habib Keshavarz, Publisher. 
8- Book of Rhetoric, Compilation of Nasser Hosseini, Publishing Process. 
9. The Letter of the Atrocious Lesson Dr. Kashefi, University of Tehran. 
10th Anniversary of Amir Kabir Supplemental Institute of Rhetorics. 
11. The Amir Kabir rhetorical pamphlet, which is taken from most of the above sources.


Arabic Language and Literature Phd Sources - Resources for the History of Arabic Literature

1- The book of al-Jumba feat history al-'idb al-Arabi, compilation of Hana al-Fakouri, Dar al-Jail publications. 
2- Book of Al-Wazifi History of Al-Adib Al-Arabi, Compiled by Abolfazl Rezaie and Ali Zeighami, Jahad University Press. 
3- Book of History of Al-Adib Al-Arabi, Compilation of Hanna Alfakoori, Toos Publishing. 
4- The history of Aladb al-Arabi al-Fayyid al-Abbasi, author of Mohammad Ali Azarsab, the publication of the side. 
5- The book of the history of al-Adb al-Arabi al-Fayyid al-Abbasi (2), compiled by Marzieh Abad, the publication of the side. 
6- Book of Al-Adib Al-Arabi and History: Even by Naha al-Isl al-Amwi, compilation by Mohammad Ali Azarsab, Publication of the side. 
7- The book of history of al-'Abb al-Arabi al-Mu'aser and the mythology, compiled by Mahmoud Shakib, Chamran University Press, Ahwaz. 
8- The book of the schools of al-'Abb al-Arabi al-Hadith, Compilation of Sadeq Khorshah, Publication of the Sain. 
9. The Book of Al-Tab al-Muqarrn (Theory and Comparative), authored by Khalil Pourini, the Publication of the Party. 
10. The Book of Al-Ja'b al-Mogharnah Fei Persia and Al-Alam Al-Arabi (1903-2012), Compiled by Heydar Khezri, Publications. 
11- Book of Al-Nahd al-'Adbī and theology of al-'Adb al-Arabi, Compilation of Ali Saberi, Publication of the Party. 
12. Letter of History of Arabic Literature at Tehran University. 
13. Arabic Literature Letter of the Amir Kabir Supplementary Measuring Institute. 
14. Arabic Literature Letter on Amir Kabir's assessment of most of the above sources.


Arabic Language and Literature Ph.D. Resources - Old and New Arabic Order and Prose

1- The Book of Rawa Im Aladb al-Arabi, Compilation of Yusuf Khalif, Elaheh Al-Masriyah Publications. 
2- The book on the titles of al-'Adb al-Arabi, the compilation of the Qa'al al-Qa'wi, the editions of the book by Dr. Javlawi. 
3- Book of Rawa'm al-'Adb al-Arabi, Compilation of Hashem Saleh Mina'a, Darulosam Publications. 
4- The book describes the officials of Abu al-Fadl al-Bazi al-Zaman al-Hedzani, compiled by Mohammad Mohiyeddin and Abdul Hamid, Al-Mectaba al-Azraieh publications. 
5- The book describing the authorities of al-Hariri, compiled by Abul Abbas Ahmadbn Abdulmoun al-Qaisi al-Sharahi, Muhammad Abolfazl Ibrahim, Al-Mecca al-Asariya publications. 
6. My book, رأع الأدب العربی, Compilation of Heatham Ali Hejazi, Publishing Al-Ahlya al-Nashir and al-Thaozi. 
7- The Book of Elections of the Holy Almighty Al-Hadith, Compilation of Mahroz Manshavi al-Jali, Maktabe-e-Alabb Publications. 
8- The book of the books of Mokhtata I al-Adb al-Islami and Al-Dumavi, Compilation of Votyb Tunus, Publishing Directorate of Electrotechnics and Press. 
9. Book of al-Mojani al-Haditha: Al-Wahani Alab Shikhoo, Compiled by Fouad Efram Blasati, Publication: Tollia Noor. 
10. Holy Quran (component is more important). 
11. Nahj al-Balaghah. 
12th booklet of old and new Arabic poetry and prose in Tehran University. 
13. The Old and Newest Prose Book and Prose Book of the Amir Kabir Supplementary Institute. 
14. The old and new Arabic poetry and prose pamphlet of Amir Kabir, taken from most of the above sources.

Assimilate Amir Kabir's Ph.D. Test Arabic Language and Literature. 

PhD in Arabic Language and Literature Exam Resources Global free

Take a look at the English language tests in the interior

Ph.D. Volunteers After completing a PhD test and before a comprehensive test (usually after 2 years after passing the theoretical units by the student, a comprehensive test is conducted by the place of study of the University), must be in one of the national language tests or Internationally and provide evidence of it. It should be noted that this test must be provided only in the MHLE test before the doctorate.

MSRT test

The language test of the Ministry of Science, formerly known as the MCHE, was called the Ministry of Culture and Higher Education (Ministry of Culture and Higher Education). But in recent years, MSRT is known as the Ministry of Science, Research and Technology (Ministry of Science, Research and Technology). The MSRT language test is the same as the ex- MCHE test . Most students applying for PhD abroad are welcome.And is approved by most domestic universities.

EPT Exam

The TOEFL exam is a doctoral program in Azad University or an EPT language test, conducted by the Islamic Azad University, and all Ph.D. students at Azad University must provide the university with a score for this test or similar tests before taking the comprehensive exam. This is an English proficiency test.

UTEPT Language Test (General Language of Tehran University)

This is the University Tehran English Proficiency Test. To facilitate the continuation of PhD studies, University of Tehran conducts general language tests. Admission score in the general language test of Tehran University of UTEPT is approved by most universities in Tehran and the city.

MHLE test

The MHLE test is being conducted by the Ministry of Health and Medical Education. This exam is under the Ministry of Health Language Exam.The MHLE test level is in the TOEFL language test . MHLE Language Test for Students Volunteering to Participate in All Public Medical Schools of Medical Universities. If the Medical School candidates only intend to continue their studies at national universities, it is better to attend the MHLE Language Test . However, if you attend Ph.D. in both public and private universities, you must go to the MSRT exam because the Free University does not accept MHLE.

Tolimo test

The Trial of the Language of the Iranian Measurement Organization is designed and implemented by the National Education Assessment Organization, which is in fact the standard test for determining the level of English language knowledge. The Tilimo language test is approved by most universities in Tehran and the city.

TOEFL exam

TOEFL stands for Test of English for Foreign Learners. TOEFL Test (TOEFL) is a comprehensive English test that is required to enter more than 4,400 colleges and universities in the United States and Canada, and other parts of the world. The passing grade in the TOEFL test is approved by most universities in Tehran and the city.

IELTS test

The International English Language Testing System ( IELTS ) is designed to measure the readiness of volunteers to study, learn specialized skills or work and stay in English-speaking countries. Most universities in the world (especially English-speaking countries) have offered IELTS qualifications as one of the most important requirements for admission to undergraduate, postgraduate and doctoral degrees. Admission score inIELTS language test is approved by most universities in Tehran and the city.

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی